Scurtături tastatură Windows

O listă cu scurtături in Windows. Sper să fie utilă

CTRL+C (Copiază)

CTRL+X (Taie şi pastrează în memorie)

CTRL+V (Lipeşte)

CTRL+Z (Anulează comanda)

DELETE (Şterge)

SHIFT+DELETE (Şterge obiectul fără să il ducă la Coşul de gunoi)

CTRL la tragerea unui obiect (Copopiază obiectul în locul în care e dus)

CTRL+SHIFT la tragerea unui obiect (Creează o scurtătură a obiectului în locul în care e dus)

F2 key (Redenumeşte obiectul)

CTRL+RIGHT ARROW (Mută cursorul de selectare la începutul următorului cuvânt/obiect)

CTRL+LEFT ARROW (Mută cursorul de selectare la începutul cuvântului/obiectului precedent)

CTRL+DOWN ARROW (Mută cursorul de selectare la începutul următorului paragraf)

CTRL+UP ARROW (Mută cursorul de selectare la începutul paragrafului precedent)

CTRL+SHIFT cu orice tastă săgeată (Selectează o bucată de text sau un cuvânt)

SHIFT cu orice tastă săgeată (Selectează mai multe obiecte într-o fereastră sau pe desktop sau selectează din text într-un document)

CTRL+A (Selectează tot)

F3 key (Caută un fişier sau un dosar)

ALT+ENTER (Afişează proprietăţile obiectului selectat)

ALT+F4 (Închide fereastra activă sau iese din program)

ALT+SPACEBAR (Deschide meniul ferestrei active)

CTRL+F4 (Închide documentul activ într-un program care permite deschiderea simultană a mai multor fişiere)

ALT+TAB (Trece de la un program deschis la altul)

ALT+ESC (Trece de la un program deschis la altul în ordinea în care au fost deschise)

F6 key (Trece de la un obiect la altul într-o fereastră sau pe desktop)

F4 key (Afişează bara de adrese în Computerul Meu sau în Windows Explorer)

SHIFT+F10 (Afişează meniul de scurtătură la obiectul selectat)

CTRL+ESC (Deschide meniul Start)

ALT+Litera subliniată într-un meniu (Activează meniul corespunzător literei)

Litera subliniată la o comandă într-un meniu deschis (Activează comanda corespunzătoare)

F10 key (Activează meniul unei ferestre)

SĂGEATĂ DREAPTA (Deschide următorul meniu la dreapta sau un submeniu)

SĂGEATĂ STÂNGA (Deschide următorul meniu la stânga sau închide un submeniu)

F5 key (Reîmprospătează elementele ferestrei active)

BACKSPACE (Trece la dosarul părinte în Computerul meu sau în Windows Explorer)

ESC (Anulează acţiunea curentă)

SHIFT dacă ai introdus un CD-ROM în unitatea CD-ROM (Nu dă voie programului de pe CD-ROM sa pornească automat)

Scurtături în casetele dialog

CTRL+TAB (Trece înainte de la un tab la altul)

CTRL+SHIFT+TAB (Trece înapoi de la un tab la altul)

TAB (Trece înainte de la o opţiune la alta)

SHIFT+TAB (Trece înapoi de la o opţiune la alta)

ALT+litera subliniată (Activează comanda corespunzătoare literei)

ENTER (Activează comanda sau butonul activ)

SPACEBAR (Bifează sau debifează o opţiune)

Tastă săgeată (Selectează un buton dintr-un grup de butoane)

F1 key (Afişează ajutorul)

F4 key (Afişează un obiect din lista activă)

BACKSPACE (Trece la dosarul părinte în casetele Open sau Save As…)

Tastatură Microsoft

Windows Logo (Afişează sau ascunde meniul Start)

Windows Logo+BREAK (Afişează casetă System Properties)

Windows Logo+D (Afişează Desktop)

Windows Logo+M (Minimizează toate ferestrele)

Windows Logo+SHIFT+M (Restaurează ferestrele minimizate)

Windows Logo+E (Deschide My Computer)

Windows Logo+F (Caută un fişier sau un folder)

CTRL+Windows Logo+F (Caută un computer într-o reţea)

Windows Logo+F1 (Deschide Windows Help)

Windows Logo+ L (Blochează tastatura sau face Log off)

Windows Logo+R (Deschide meniul Run/Execută)

Windows Logo+U (Deschide Utility Manager)

Scurtături Accesibilitate

SHIFT dreapta pentru 8 secunde (Porneşte sau opreşte FilterKeys)

ALT stânga+SHIFT stânga+PRINT SCREEN (Activează sau dezactivează contrast mare)
ALT stânga+SHIFT stânga+NUM LOCK (Activează sau dezactivează mouse mişcat de taste)

SHIFT de 5 ori (Activează sau dezactivează StickyKeys)

NUM LOCK pentru 5 secunde (Activează sau dezactivează ToggleKeys)

Windows Logo +U (Deschide Utility Manager)

Windows Explorer Keyboard Shortcuts

END (Merge la sfârşitul ferestrei active)

HOME (Merge la începutul ferestrei active)

NUM LOCK+ semnul Asterisk (*) (Deschide toate subfolderele unui folder selectat)

NUM LOCK+ semnul Plus (+) (Afişează conţinutul folderului selectat)

NUM LOCK+ semnul Minus (-) (Restrânge folderul selectat)

SĂGEATĂ STÂNGA (Restrânge un folder dacă este deschis sau selectează folderul părinte)

SĂGEATĂ DREAPTA (Deschide un folder dacă este deschis sau selectează primul subfolder)

Scurtături Internet Explorer

CTRL+B (Deschide meniul Favorite)

CTRL+E (Deschide bara Search)

CTRL+F (Deschide utilitaru Find)

CTRL+H (Deschide bara History)

CTRL+I (Deschide bara Favorites)

CTRL+L (Deschide caseta de dialog Open)

CTRL+N (Dublează fereastra explorer, aceeaşi adresă)

CTRL+O (Deschide caseta de dialog Open, acelasi cu CTRL+L)

CTRL+P (Deschide caseta de dialog Print)

CTRL+R (Actualizează pagina deschisă – acelaţi cu F5)

CTRL+W (Închide fereastra curentă)

aurel [dot] ro