Ascundere folder în Windows XP

Dacă vreţi să protejaţi cu adevărat informaţia pe calculator ar trebui să vă gândiţi la o soluţie comercială. Ceea ce vă spun mai jos poate fi tratat ca o glumă de unii, dar este o cale simplă şi ieftină de protecşie cu parolă a unui folder personal de ochii altora.

Nu aveţi nevoie de nimic în plus în afară de uneltele din Windows XP. Trebuie doar sa urmaţi paşii de mai jos.

1. Start -> Programs -> Accessories -> Notepad (se va deschide un document text nou în Notepad)

2. Selectaţi cu mouse-ul textul de mai jos, apoi daţi click cu butonul din dreapta de la mouse pe el si alegeţi Copy

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Blocam folderul? (D/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==D goto LOCK
if %cho%==d goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Ai tastat gresit.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Introduceti parola pentru deblocare:
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== parola_ta goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder deblocat!
goto End
:FAIL
echo Parola gresita!
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Folderul Private a fost creat.
goto End
:End


3. În documentul text gol deschis cu Notepad daţi click cu dreapta şi alegeţi Paste.

4. Înlocuiţi în text cuvântul parola_ta cu o parolă pe care să o ţineţi minte

5. In meniul de la Notepad alegeţi: File -> Save As . În caseta care vă apare pe ecran modificaţi în partea de jos la Save As type alegeţi All Files şi la numele fişierului scrieţi private.bat.

Fişierul creat îl duceţi pe Desktop sau în My Documents, în locul în care vreţi să protejaţi ceva cu parolă. Dacă daţi dublu click pe el prima dată vă va crea în locul în care se află u folder cu numele Private. Mutaţi în acel folder documentele pe care vreţi să le protejaţi. Apoi din nou dublu click pe e, vă va întreba dacă vreţi să le protejaţi. Tastaţi d si apăsaţi Enter. Folderul Private o să dispară.

Când vreţi să vedeţi conţinutul lui, dublu click pe el, vă întreabă parola, o scrieţi şi folderul Private va apărea din nou.

Aceasta nu este cea mai buna metodă de a proteja date, dar pentru copii sau prietenă este ok. Ca să creşteţi siguranţa datelor un pic, mutaţi fişierul private.bat pe un flash sau într-un mail încât să nu îl aveţi pe calculator. O altă metodă ar fi să schimbaţi extensia fisierului private.bet în private.jpg sau private.bmp.

aurel [dot] ro